15 Eylül 2003

TucsaMARK yürürlüğe girdi...

TucsaMARK yürürlüğe girdi...15 Eylül 2003 - Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından organize edilen Yapısal Çelik Yeterlik Belgesi TUCSAmark 2003'ün son çeyreğinde Çimtaş Çelik İmalat ve Montaj Sanayi A.Ş.'ye verilen ilk belge ile yürürlüğe girdi.
İsim ve kimlikleştirme çalışması Portakal tarafından yürütülen TucsaMARK'ın amaçları şöyle sıralanıyor.

• Çelik yapı sektöründe faaliyet gösteren firmaları:
o İşlevlerine ve iş konularına göre sınıflandırmak,
o Olanaklarına, kalite yönetim sistemlerine, iş referanslarına ve parasal göstegelerine göre değerlendirmek ve derecelendirmek,
o Uluslararası geçerli bir sertifika vererek yeterliliklerini ve yetkinliklerini belgelendirmek.
• İş yapacak kuruluşların seçiminde, özel sektör veya kamu sektöründe olan tüm:
o Mal sahibi ve Yatırımcılar,
o Projeci, Mimar ve Mühendisler
o Şartname, Standart hazırlayanlar ve Proje yöneticileri
o Denetleme Kuruluşları, Sigortacılar ve Bankacılar gibi yapı sektörünün tüm karar vericilerine işi verecekleri doğru kuruluşu seçmekte güvence sağlayacak bir sistem oluşturmak.
• İşleri doğru kuruluşların doğru koşullarda yapabileceği bir ortam sağlayarak:
o Çelik yapı sektörüne kalite güvencesi için temel sağlamak,
o Haksız rekabetin getirdiği çarpıklıkları ortadan kaldırarak
o Çelik yapı sektörün doğru yönde gelişmesine zemin hazırlamak,
o Sektörde hakça rekabet için teknik ve etik eksiklikleri gidermek.
(kurumsal kimlik, logo)
Lütfen tüm alanları doldurun. Girdiğiniz bilgiler kesinlikle yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.Lütfen tüm alanları doldurun. E-mail adresiniz kesinlikle
yayınlanmayacak, başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

29 Eylül 2017

Pazarlama danışmanı ne yapar?

Pazarlama danışmanı ne yapar?Satışlarınız düşüyorsa pazarlama bölümünüzün veya satış ekibinizin satışları artırmak için yapabileceği pek az şey vardır. Oysa size dışarıdan bakan bir pazarlama danışmanı, doğru tekniklerle kaybettiğiniz pazarı size kazand

Sosyal Medya ve Markalar araştırması yayınlandı

Sosyal Medya ve Markalar araştırması yayınlandıÖn sonuçları 11 Mayıs'ta Bilgi Üniversitesi'nde gerçeklextirilen İçerikle Pazarlama Konferansı'nda paylaşılan Sosyal Medyada Markalar konulu araştırmanın sonuçlarını e-kitap olarak indirebilirsiniz.